परीक्षा कार्यक्रम  

पेरिओडिक टेस्ट 1 अर्द्ध वार्षिक /वार्षिक  परीक्षा

 

1  पेरिओडिक टेस्ट 1                    पहला सप्ताह अगस्त

2   अर्द्ध वार्षिक                       पहला सप्ताह अक्टूबर

3  पेरिओडिक टेस्ट 2                     पहला सप्ताह जनवरी

4  वार्षिक  परीक्षा                        मार्च

 

 

                                           प्राचार्य